Hướng dẫn toàn tập các Q bot Tsonline TW [ tstw ] (không acc kéo và có acc kéo)

Go down

Hướng dẫn toàn tập các Q bot Tsonline TW [ tstw ] (không acc kéo và có acc kéo)

Bài gửi  Admin on Sat Sep 25, 2010 2:37 am

TSTW có giới hạn lever với NPC (ít hoặc lớn hơn 19 lever với NPC là không có điểm(exp)

Phần 1:Những Q bot không có acc kéo.


Đốc Du Ác
(Lv trung bình:44)

Code:
0 ClickNPC 3
0 S.Click 1
0 Choice 1
0 S.Click 1
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99

Tên Q:Trương Thế Bình nghĩa trợ.
Điều kiện nhiệm vụ: không.
Địa điểm: U Châu, Trác Quận.
Vật phẩm có được: đoản đao (công 2).
Nhiệm vụ tiếp theo: đào viên tam kết nghĩa
Nội dung nhiệm vụ:
- Đối thoại với Trương Thế Bình đống ý giúp đỡ.
- Tới nhà của Trương Phi, ông ta sẽ kêu bạn đi giết Đốc Du ác.
- Tới gần Quan Phủ kế bên có Đốc Du ác. ,đối thoại với hắn chiến đấu.
- Đánh thắng Đốc Du Ác xong, bạn vào tìm Trương Phi, ông ta sẽ gia nhập đội ngũ của bạn.
- Đến nhà Quan Vũ, đồng ý làm bạn với ông ta, Quan Vũ sẽ gia nhập đội ngũ của bạn.
- Trở về đối thoại với Trương Thế Bình hoàn thành nhiệm vụ.
LV NPC:4
Agi NPC: 1
Tống Dũng
(LV trung bình:46)

Code:
0 Action 58
0 ClickNPC 2
0 Choice 1
0 S.Click 1
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: Tống Dũng khảo nghiệm.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: U Châu, Trác Quận.
Vật phẩm có được: được Tống Dũng gia nhập đội ngũ.
Nội dung nhiệm vụ:
- Tới trước cửa thành tìm Tống Dũng để đối thoại, đồng ý đánh với ông ta, lập tức vào trận đấu.
- Đánh thắng thì hoàn thành nhiệm vụ.

NPC LV 6
Agi NPC: 1


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.
Lưu Tiểu Đệ
(LV trung bình 53)

Code:
0 Action 58
0 ClickNPC 3
0 S.Click 5
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: Gia nhập doanh trại.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: U Châu, Cự Lộc Thành. Ghi chú: nếu về sau trận hình Khăn Vàng trở về 0, ta lại tiếp tục đến chỗ binh Khăn Vàng đối thoại thì sẽ được 50 điểm trận hình Khăn Vàng.
Vật phẩm có được: Khăn Vàng 500 và Khăn Vàng 50
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến tế đàn ở bên trái có một binh Khăn Vàng, đồng ý gia nhập trận hình Khăn Vàng, vào chiến đấu.
- Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: tìm cháu của bà Lưu
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thanh nhiệm vụ Gia nhập doanh trại.
Địa điểm: U Châu, Cự Lộc Thành.
Vật phẩm có được: Cờ kinh (trí lực 1, công 1)
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến ngôi nhà nhỏ tìm gặp Lưu A Ma trong Cự Lộc Thành, đồng ý giúp tìm Lưu tiểu đệ.
- Kế đó ta đến lôi đài tỉ võ tìm thấy Lưu tiểu đệ, đối thoại với anh trai đứng kế bên, vào chiến đấu.
- Đánh thắng, Lưu tiểu đệ sẽ gia nhập đội ngũ, dẫn về cho Lưu A Ma thì hoàn thành nhiệm vụ.

NPC lv:13
Agi NPC : 4


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.Vân Du đạo sĩ
(LV trung bình: 63)

Code:
0 Action 58
0 ClickNPC 6
0 S.Click 7
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: MP3 thần kỳ.
Điều kiện nhiệm vụ: lv 15.
Địa điểm: U Châu, Trác Quận.
Vật phẩm có được: MP3 thần kỳ.
Nội dung nhiệm vụ:
- Tại quảng trường Trác Quận đối thoại với Vân Du đạo sĩ, bạn sẽ vào chiến đấu với Vân Du đạo sĩ Tiểu Gia Cát.
- Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

LV NPC: 30 ,16
Agi NPC: 13


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.
Giản Dung
(LV trung bình:81)Code:
0 Action 58
0 ClickNPC 1
0 S.Click 1
0 Choice 1
0 S.Click 1
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: thông qua Giãn Ung
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Trác Quận.
Vật phẩm có được: học được thuật trinh thám.
Nội dung nhiệm vụ:
Đến phú hộ (nhà Giãn Dung) gặp Giãn Dung để đối thoại, trả lời 3 câu hỏi của ông ta, thứ tự là 3-3-2 hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: sự khảo nghiệm của Giản Dung.
Điều kiện nhiệm vụ: lv 15.
Địa điểm: U Châu, Trác Quận.
Vật phẩm có được: Được một cái tai nghe.
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến nhà của Giản Dung trong Trác Quận đối thoại với ông ta, đồng ý sự khảo nghiệm của ông ta vào chiến đấu.
- Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

LV NPC: 41
Agi NPC: 10


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.Tào Báo
(LV trung bình: 61,6)

Code:
0 WarpPortal 3
0 S.Click 4
0 Choice 1
0 S.Click 10
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99

Tên Q: trợ giúp Từ Châu.
Điều kiện nhiệm vụ: không.
Địa điểm: Thành Từ Châu (Từ Châu),
Vật phẩm có được:Không
Khi vào cổng thành gặp sự cản trở của Tào Báo. Đồng ý chiến đấu, thắng lợi được vào thành.

LV NPC: 6, 53, 6
Agi NPC: 15


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.Võ An Quốc
(LV trung bình: 83)


Code:
0 Action 58
0 WarpPortal 3
0 S.Click 7
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: giúp My Túc
Điều kiện nhiệm vụ: không.
Địa diểm: thành Bắc Hải, Thanh Châu.
Vật phẩm có được: Huy hiệu danh lưu (+20 SP, lv 5)
Nhiệm vụ tiếp theo: tấn công địch thủ
Nội dung nhiệm vụ:
Đến cổng thành Bắc Hải đối thoại với Mã Siêu đồng ý giúp đở. mã Siêu gia nhập đội ngũ.
Vào thành gặp sự cản trở của Võ An Quốc, chiến đấu thắng lợi mới được vào cổng.
Vào thành đối thoại với Khổng Dung hoàn thành nhiệm vụ.

LV NPC: 25, 79, 25
Agi NPC: 31


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.Quan Ngân Bình
(LV trung bình: 74,5)
Code:
0 Action 58
0 ClickNPC 1
0 S.Click 3
0 Choice 2
0 S.Click 2
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: Giải cứu Quan Ngân Bình.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Bình Châu, Thượng Đảng Thành.
Vật phẩm có được: bùa hộ thân của Quan Ngân Bình.
NV tiếp theo: Giải bùa của Mộng Ma
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến nhà dân tại Thượng Đảng Thành đối thoại với Trương Hùng, đồng ý giúp đỡ ông ta.
Tới đối thoại với Quan Ngân Bình tại Thôn Giải Lương, chọn tin tưởng cô ta.
Trở về Thượng Đảng Thành đối thoại với Trương Hùng và vào chiến đấu với Trương Hùng, Phạm Tiên, Trương Thành.
Thắng lợi ta trở về tìm Quan Ngân Bình thì hoàn thành nhiệm vụ.

Lưu ý:lúc nói chuyện với Quan Ngân Bình,nhớ chọn dòng thứ 2 thì vào đánh,chọn dòng 1 là mất Q.
LV NPC: 96, 13, 14, 15.
Agi NPC: 57


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.
Thạc Tấn
(LV trung bình: 94,4)

Code:
0 Action 58
0 ClickNPC 1
0 S.Click 12
1 Confirm
1 S.Click 2
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: giải cứu nạn nhân Lạc Hải.
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 20.
Địa điểm: Dự Châu, Thiết Thạch Sơn.
Vật phẩm có được: điểm kinh nghiệm nhiều 5%.
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến Dự Châu Khiết Thạch Sơn đối thoại với Nghiêm Quả Phụ vào chiến đấu với Lâu Ban, Ô Diên, Ô Hằng Binh 3 người.
Thắng lợi đến Đất Hoang Lạc Hải đối thoại với Hương Nhi và vào chiến đấu với Thạc Tấn, Nan Lâu, Phổ Phú Lư, Chiến Sĩ Ô Hăng 4 người.
Thắng lợi vào chiến đấu tiếp với Nhan Lương, Hứa Du, Viên Thiệu, Quách Đồ, Văn Xú, Hàn Mãnh, Cao Lãm, Tượng Nghĩa Cừ, Tưởng Kì, Thuần.Nh.Quỳnh.
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

LV NPC: 105, 88, 84, 26, 26, 26, 26.
Agi NPC: 50


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.
Thái Sử Từ
(LV trung bình:105,6)

Code:
0 ClickNPC 5
0 S.Click 1
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: nhiệm vụ Thái Sử Từ.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: bờ biển Trường Giang, Nguyên Khẩu Bến Lò, bên Giang Đông.
Vật phẩm có được: Thanh Tu Hoàng Bào (Trí + 10, lv. 20), Từ Phong Quán (trí + 8, lv. 20), Ngự Lang Giáp (phòng + 11, nhanh nhẹn – 2, lv. 25).
Quá trình nhiệm vụ:
1.Đến Trường Giang Nguyên Khẩu Bến Lò, khi lên bờ ta đối thoại với Thái Sử Từ và vào chiến đấu với Thái Sử Từ, Lữ Phàn.
2.Thắng lợi tùy theo trường hợp có được một bảo vật.

LV NPC: 134, 68, 42, 42, 42.
Agi NPC:


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

3 anh em
(LV trung bình 130,5)

Code:
0 ClickNPC 3
0 S.Click 13
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: gặp Hắc Sơn Quân.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận.
Vật phẩm có được: không.
Nhiệm vụ tiếp theo: cứu Đông Quận
Nội dung nhiệm vụ:
Trước khi vào rừng cây Đông Quận, ta gặp Dư Thị Cân, vào chiến đấu.
Sau khi thắng trận, vào Đông Quận ta sẽ gặp Hoàng Long, vào chiến đấu. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

Chú ý: nếu bạn có điểm doanh trận Khăn vàng cao nhất sẽ không nhận được Q này, thay vào đó là Q giúp đỡ Hắc Sơn Quân. Gặp trường hợp đó, bạn chỉ cần pk bắt 1 NPC khăn vàng bất kỳ ( Tôn Trọng, Trương Bảo...) sau đó thả ra, điểm khăn vàng sẽ hạ xuống, làm đến khi điểm khăn vàng không còn cao nhất nữa thì thôi.

Tên Q: cứu Đông Quận.
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ gặp Hắc Sơn Quân
Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận.
Vật phẩm có được: Thuốc trị thương, Bát Giang Kim Sa, Ý Nhân Tương, Tế Lưu Hài (nhang nhẹn + 5, lv. 10).
Nhiệm vụ tiếp theo: thảo phạt Khăn vàng
Nội dung nhiệm vụ:
Vào Quan Phủ Đông Quận đối thoại với Vương Hoành, đồng ý giúp đở.
Đến rừng Vi Sơn đối thoại với Tào Tháo, Tào Tháo gia nhập đội ngũ.
Trở về Đông Quận gặp sự cản trở của Lôi Công, vào chiến đấu, thắng lợi được “Bát Giang Kim Sa”.
Sau khi thắng xong trận đấu thứ nhất, kế đến vào chiến đấu với Lý Đại Mục, thắng lợi có thể vào trong, được “Ý Nhân Tương”.
Vào Quan Phủ đối thoại với Vương Hoành.
Đến Rừng Đôn Khươu bên ngoài Đông Quận, mới tiến vào ta sẽ gặp và chiến đấu với Ngũ Lục, thắng lợi lập tức vào ngay.
Ta đi xuống gặp và chiến đấu với Giai Cố.
Sau khi thắng lợi, vào chiến đấu với Dư Độc, Ngưu Giác, Bạch Chim, thắng lợi ta được “Tế Lưu Hài”.
Ta trở về tìm Vương Hoành thì hoàn thành nhiệm vụ.Tên Q: thảo phạt Khăn vàng.
Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ cứu Đông Quận.
Địa điểm: Thanh Châu, Đông Quận.
Vật phẩm có được: lều hành quân 5 cái
NHiệm vụ tiếp theo: truy kích Khang Đình
Nội dung nhiệm vụ:
Vào Quan Phủ Đông Quận đối thoại với Vương Hoành, đồng ý giúp đở.
Đến rừng cây Vi Sơn đối thoại với Tào Tháo, đồng ý đền sơn động Triều Ca.
Khi vào sơn động Triều Ca (Dự Châu), trong động ta gặp Hà Hỷ, đối thoại với anh ta xong vào chiến đấu với Hà Hỷ, Vương Trung, Dư Độc, Bạch Hiểu, Dư Phu La.
Thắng lợi xong ta tiếp tục đi vào trong động, sẽ gặp Thái Dương, đối thoại với ông ta xong vào chiến đấu với Thái Dương, Cư Vệ, Lộ Chiêu, Tần Kì, Phùng Giai.
Thắng lợi xong thì Tào Tháo, Lưu Huê xuất hiện, ta đồng ý đi đến rừng cây Tương Huyện (Từ Châu) thì hoàn thành nhiệm vụ.Tên Q: truy kích Khang Đình
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ thảo phạt Khăn vàng.
Địa điểm: Từ Châu, Rừng Tương Huyện.
Vật phẩm có được: Văn chương đại phúc thần, đại phúc thần, phúc thần x10.
Nhiệm vụ tiếp theo: trận chiến Từ Châu
Nội dung nhiệm vụ:
Khi hoàn thành Q thảo phạt Khăn vàng xong, đến Rừng Tương Huyện ở Từ Châu vào rừng cây ta theo hướng bên trái phía dưới đi vào tầng thứ 2 đối thoại với Lưu Tường và vào chiến đấu với Lưu Tường, Dư Thiệp, Viên Trị.
Sau khi thắng lợi ta đi tiếp đến Y Nhị Thủy Động mê cung, trong động ta gặp Huệ Cừ, đối thoại với ông ta xong vào chiến đấu với Huệ Cừ, Trường Nô, Hàn Nhân, Cửu Chính, Trịnh Thái.
Thắng trận này ra khỏi mê cung, tại Y Nhỉ Thủy Trại đối thoại với Viên Thuật và vào chiến đấu với Viên Thuật, Lôi Bạc, Kĩ Linh, Trương Huân, Diêm Tượng, Trần Lan, Dương Hoành.
Thắng lợi Mãn Sủng xuất hiện mời bạn đến Đông Quận tìm Tào Tháo thì hoàn thành nhiệm vụ.Tên Q: trận chiến Từ Châu
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ truy kích Khang Đình.
Địa điểm: Đông Quận (Thanh Châu), Từ Châu.
Vật phẩm nhận được: ngọc skill
Nhiệm vụ tiếp theo: Trận chiến Kình Châu
Nội dung nhiệm vụ:
Đến quan phủ Đông Quận đối thoại với Tào Tháo đồng ý giúp đở.
Đến Rừng Hạ Thái ở Từ Châu đối thoại với Tào Báo, chiến đấu Lữ Do, Trần Đăng, tào Báo, Trần Giai, Ưng thiệu, Phong Duệ Binh.
Đến sơn động Khoa Châu đối thoại với thương binh chiến đấu Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hùng Võ Binh 4 người.Trở về quan phủ ĐÔng Quận đối thoại với Tào Tháo hoàn thành nhiệm vụ.

LV NPC: 135, 134, 133, 110, 53, 53, 53, 53.
Agi NPC:60


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

Lữ Bố 4 màu
(LV trung bình: 177)

Code:
0 ClickNPC 1
0 S.Click 16
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: tìm tiểu bạch mã.
Điều kiện nhiệm vụ:không có.
Địa điểm: U Châu, Trác Quận
Vật phẩm có được: Thuốc Hoàng Liên (HP +10)
Nội dung nhiệm vụ:
- Tới trước cửa nhà của Trương Phi tìm mã phu, đồng ý giúp tìm ngựa cho ông ta.
- Tới chỗ Tô Song gần đấy tìm thấy con ngựa trắng, chọn và ngựa sẽ gia nhập bạn.
- Trở về tìm mã phu thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: đại chiến với Đổng Trác lần 1
Điều kiện nhiệm vụ: v 25.
Địa điểm: Quan Trung, Thành Trường An. Ghi chú: chỉ 3 người tổ chức đội, không được ít và nhiều hơn.
Vật phẩm có được: nón pháp sư (trí + 12, công – 1, lv. 40), xích địa thủ (trí + 12, phòng – 1, lv. 40), áo ẩn phong (nhanh nhẹn + 14, phòng – 2, lv. 40), khăn hỏa lưu (nhanh nhẹn + 12, phòng – 1, lv. 40).
Nhiệm vụ tiếp theo: Tìm bản đồ lăng mộ Tần Thủy Hoàng.
Quá trình nhiệm vụ:
1.Ta đến đường phố Trường An trong ngôi nhà nhỏ đối thoại với Điêu Thuyền, đồng ý giúp đỡ, Điêu Thuyền gia nhập đội ngũ.
2.Ta đến nhà Quan đối thoại với Lữ Bố, chọn chiến đấu thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ và tùy theo trường hợp sẽ có một báu vật.


Tên Q: Tìm bản đồ lăng mộ Tần Thủy Hoàng
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Quan Trung, Thành Trường An.
Vật phẩm có được: bản đồ Lăng Tần Thủy Hoàng.
Nhiệm vụ tiếp theo: đại chiến với Đổng Trác lần 2.
Quá trình nhiệm vụ:
1.Ta đến đường lớn Trường An trong ngôi nhà nhỏ đối thoại với Độc Cư Lão Nhân.
2.Đến Thôn Cao Động( thôn Phổ Hộ , hiệp bác tụy lạc ), tiến vào Sơn Động Cao Động, trong động ta gặp Đổng Văn đối thoại xong vào chiến đấu thắng lợi được “bản đồ tầng 1 Hoàng Lăng”.
3.Đi đến Mỏ Khoáng Lam Điền, trong động ta gặp Đổng Hoàng đối thoại xong vào chiến đấu, thắng lợi được “bản đồ tầng 2 Hoàng Lăng”.
4.Ta đến Thành Bắc Sơn Động (bên trái), trong động ta gặp Ngưu Phụ đối thoại xong vào chiến đấu thắng lợi được “bản đồ tầng 3 Hoàng Lăng”.
5.Trở về Thành Trường An tìm Độc Cư Lão Nhân, đưa cho ông ta 800 tiền thì hoàn thành nhiệm vụ.


Tên Q: đại chiến với Đổng Trác lần 2.
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ tìm bản đồ Lăng Tần Thủy Hoàng, đại chiến với Đổng Trác lần 1 và bên mình phải có Điêu Thuyền.
Địa điểm: Quan Trung, Lăng Tần Thủy Hoàng.
Vật phẩm có được: kích Hoàng Hà (công + 12, nhanh nhẹn – 1, lv. 14), giáp
vây cá vàng (phòng + 14, nhanh nhẹn – 2, lv. 40).
Nv tiếp theo:Tìm phi thiên xích thố
Quá trình nhiệm vụ:
1.Đem theo bản đồ Lăng Tần Thủy Hoàng vào Lăng, tại tầng cuối cùng (14614) ta gặp bọn người Đổng Trác, lúc này Điêu Thuyền rời khỏi đội ngũ gia nhập phe địch, vào chiến đấu.
2.Với Đổng Trác, Lý Nhu, Điêu Thuyền, Lữ Bố, thắng lợi có thể ra khỏi Lăng.
3.Trước khi ra khỏi Lăng ta gặp Nam Đẩu Tinh Quân, đối thoại với ông ta.
4.Đến Bồng Lai Sơn Đảo đối thoại với tiểu đồng đứng bên trái Nam Tinh Quân, hứa giúp tìm con ngựa Xích Thố trong truyền thuyết, hoàn thành nhiệm vụ.


Tên Q: tìm phi thiên xích thố.
Điều kiện nhiệm vụ: cần phải hoàn thành nhiệm vụ đại chiến với Đổng Trác lần 2, tìm tiểu bạch mã.
Địa điểm: Trác Quận, Từ Châu.
Vật phẩm có được:giày thừa vũ (nhanh nhẹn + 15, công – 2, lv. 45), kiếm việt vương (công + 11, nhanh nhẹn + 2, lv. 25).
NV tiếp theo: Ngựa Xích thố tặng minh chủ
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Bồng Lai Sơn Đảo đối thoại với Tiểu Đồng đứng bên trái Nam Tinh Quân, hứa giúp tìm con ngựa Xích Thố trong truyền thuyết.
- Ta đến Trác Quận đối thoại với Mã Phu, biết được thành Từ Châu đã bị Lữ Bố chiếm đóng.
- Đến Từ Châu trong nhà Quan Phủ đối thoại với Lữ Bố và vào chiến đấu với Trần Cung, Tống Ninh, Ngụy Tục. Thắng lợi lập tức vào chiến đấu với Lữ Bố.
-Thắng lợi ngựa Xích Thố gia nhập đội ngũ, tùy theo trường hợp có được một báu vật.
- Đến Bồng Lai Tiên Đảo, đối thoại với tiên đồng, ông ta kêu bạn tìm một người hảo hán mặt đỏ.
- Đến sơn động Khoa Châu tìm gặp Quan Vũ nói chuyện, ngựa xích thố rời khỏi đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ.

LV NPC: 150, 150, 150, 150, 85
Agi NPC:cứ để 87+ là bot ok(vi không thể bắt đươc 2 con lubu địa và phong lên không thể có agi gốc chính xác)


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.

Bot tới đây rùi chắc là ai cũng biết Q bot tiếp theo là gì
Chú ý:đây là những Q được bot nhiều nhất cho những acc không có acc kéo(mình đã post thứ tự từng Q cho các bạn dễ hiểu)
Tới đây mình xin kết thúc phần 1.


Được sửa bởi Admin ngày Sat Sep 25, 2010 10:21 am; sửa lần 1.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 39
Join date : 25/09/2010

Xem lý lịch thành viên http://tsonline.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Hướng dẫn toàn tập các Q bot Tsonline TW [ tstw ] (không acc kéo và có acc kéo)

Bài gửi  Admin on Sat Sep 25, 2010 10:15 am

Phần 2:Những Q Bot có acc kéo

Thiết Giáp Quân 3 con.
(LV trung bình: 62)
Code:
0 ClickNPC 3
1 S.Click 1
1 Confirm
1 S.Click 1
1 S.Click 1
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q:
Địa Điểm:Đường hầm Hung Nô.
Đknv:không
Vật Phẩm:không
Quá trình nv:
Click vào NPC là đánh thôi

LV NPC: 22, 22, 22
Agi NPC:7

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.Đào Khiêm
(LV trung bình: 83,3)
Code:
0 ClickNPC 1
0 S.Click 3
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q:Trợ giúp thành Từ Châu
DKNV:không
Địa Điểm:Từ Châu,Từ Châu thành.
Vật phẩm:không
Nội dung nv:
Đến thành Từ Châu gặp sự ngăn cản của Tào Báo, đối thoại với Tòa Báo.
Đến quan phủ Từ Châu đối thoại với Đào Khiêm, chiến đấu với Đào Khiêm, Ma Siêu, Thân vệ đội trưởng.
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

LV NPC: 37, 45, 48
Agi NPC: 16


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.Ô Duy Mã
(LV trung bình: 91,6)
Code:
0 ClickNPC 9
0 S.Click 6
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: tìm ngựa giúp Vệ Chi.
Điều kiện nhiệm vụ: không có.
Địa điểm: Dự Châu, Thành Bình Nguyên.
Vật phẩm có được: Phong nguyệt thủ (trí lực + 5, lv. 10).
Nội đung nhiệm vụ:
Tới đối thoại với Vệ Chi ở Quan Phủ, đồng ý giúp tìm lại con Ô Duy Mã.Tới rừng cây Nai Huỳnh phía bên ngoài thành ta tìm được con ngựa này, vào chiến đấu, thắng lợi thì ngựa gia nhập đội ngũ của bạn.
Trở về tìm Vệ Chi thì hoàn thành nhiệm vụ.

LV NPC: 60, 35, 60
Agi NPC: 37


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.Tưởng Khâm
(LV trung bình: 91,1)
Code:
0 ClickNPC 2
0 S.Click 3
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99

Tên Q: sự kiện phế thuyền Thái Hồ.
Điều kiện nhiệm vụ: không.
Địa điểm: Bờ biển Trường Giang, phế thuyền Thái Hồ, bên Giang Đông.
Vật phẩm có được: văn chương anh kiệt (HP lớn nhất + 5).
Quá Trình nv:
1.Khi ta vào phế thuyền Thái Hồ, xảy ra chiến đấu, đánh thắng có thể vào trong.
2.Ta theo hướng bên phải xuống thuyền lên bờ, gặp Tưởng Khâm vào chiến đấu.
3.Thắng lợi, gặp Chu Thái và vào chiến đấu, xong thì hoàn thành nhiệm vụ.

LV NPC: 76 ,45, 45, 40.
Agi NPC: 19


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.Khánh Hứa Cung
(LV trung bình: 123,3)
Code:
0 ClickNPC 7
0 S.Click 15
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99

Tên Q: mối duyên trời định
Điều kiện nhiệm vụ: không.
Địa điểm: Dương Châu, Phan Dương Trại.
Vật phẩm có được: Trường Thọ Uyễn (Phòng + 10, nhanh nhẹn – 1, lv. 30).
Nhiệm vụ tiếp theo: giúp Tôn Sách.
Quá Trình nv:
1. Đến Phan Dương Trại đi thẳng theo hướng trên, vào Dinh Quân đối thoại với Tôn Sách, đồng ý giúp đỡ.
2. Đến Thôn Linh La đối thoại với Kiều Phụ.
3. Đến tìm Đại Kiều, đối thoại với cô ta xong đồng ý giúp tìm Thần Mộc Lộ Thủy.
4. Đến Sơn Động Dư Khang (Vị trí có thể tham khảo bản đồ mê cung), trong lúc lấy Thần Mộc Lộ Thủy vào chiến đấu, thắng lợi sẽ có được Lộ Thủy.
5. Trở về tìm Đại Kiều đưa cho cô ta Lộ Thủy.
6. Về Phan Dương Trại tìm Tôn Sách thì hoàn thành nhiệm vụ.


Tên Q: giúp Tôn Sách.
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ mối duyên trời định.
Địa điểm: Dương Châu, Ngô Quận.
Vật phẩm có được: Du Thủy Lý (nhanh nhẹn + 12, phòng – 1, lv. 40).
Nhiệm vụ tiếp theo: khiêm điệp tình thâm
Quá Trình nv:
1. Đến khách sạn Ngô Quận trong nhà trọ đối thoại với Từ Lão Đầu, đồng ý giúp đỡ.
2. Đến Rừng Đan Dương, khi vào ta theo hướng bên phải đi lên, gặp đối thoại với Tiểu Mẫn, lúc này Tôn Sách xuất hiện, vào chiến đấu với Khách Hứa Cung.
3. Thắng lợi ta về nhà Quan tại Kiến Nghiệp Thành, đối thoại với Tôn Sách, đồng ý giúp đỡ Đại Kiều bọn họ.
4. Đến Bộ Lạc Kiến An, đối thoại với Đổng Phụng, Hồng Tấn xuất hiện cản trở vào chiến đấu với Hoa Đương, Ngô Miễn, Điền Thọ, Hồng Tấn, Hồng Minh.
5. Thắng lợi được phương pháp trị thương của Đổng Phụng.
6. Trở về Kiến Nghiệp Thành trong nhà Quan đối thoại với Đại Kiều thì hoàn thành nhiệm vụ.

LV NPC: 83, 83, 84
Agi NPC:


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.Đại Đạo Tặc
(LV trung bình: 134)
Code:
0 ClickNPC 1
0 S.Click 8
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99

Tên Q: Tiểu nữ tương tư
Điều kiện nhiệm vụ: lv 25
Địa điểm: Dương Châu - thành Kiến Nghiệp.
Vật phẩm có được: Đại Kiều mê.
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến đường phố Kiến Nghiệp, tại phổ hộ đối thoại với Kiều Quốc Lão.
- Đến đại độ Kiến Nghiệp, tại lễ đường thanh hôn đối thoại với Ngô Quốc Thái.
- Đến Dương Châu, bãi muối mặn đối thoại với Đinh Ngư phu vào chiến đâu với Đại Đao Tặc
3 người.
- Đến Thái Hồ Thủy Động, đối thoại với đại đao tặc chiến đấu với đại đạo tặc 6 người ,T.Thủy tặc 4 người thắng trận đựơc Ty Bạc.
- Mang Ty Bạc về cho Kiều Lão Quốc hoàn thành nhiệm vụ.

LV NPC: 94, 94, 94
Agi NPC:


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.Âm Dương 3 con
(LV trung bình: 145)
Code:
0 WarpPortal 2
1 S.Click 1
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99

Tên Q: phản loạn âm dương sư .
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25, trong quân đoàn từ 2 đến 5 người tổ chức đội.
Địa điểm: Dự Châu, Đổng Tước Đài.
Vật phẩm có được: vật tư quân đoàn tăng nhiều, âm dương quỉ diện (trí + 27, nhanh nhẹn + 2, lv. 99).
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến Dự Châu Diệp Thành tại Đổng Tước Đài đối thoại với Tào Phi, đồng ý giúp đỡ.
Đến Ngụy Quốc Tà Mã Đài đối thoại với Ti Di Hô, đồng ý giúp đỡ.
Đến Ngụy Quốc động Hải Tặc, trong động trước tiên ta đối thoại với Khảo Lỗ và vào chiến đấu với Thái Thái, Do Y, Khảo Lỗ, U Quỉ 7 người.
Thắng lợi trong động đối thoại tiếp với Mễ Na và vào chiến đấu với Hy Đới, Mễ Na, Minh Quỉ 8 người.
Thắng lợi trong động đối thoại tiếp với Na Âu và vào chiến đấu với Đô Chi Linh Hồ, Na Âu, Tô Nô Xà 8 người.
Thắng lợi trong động đối thoại tiếp với Na Giai Đề.
Ta vào Thông Độ phía sau Na Giai Đề, trong Thông Độ theo thứ tự ta liên tục chiến đấu 25 trận với Tô Nô Xà, Di Nô Hùng, U Quỉ, Minh Quỉ.
Thắng lợi đối thoại với Sa Âu Sa và vào chiến đấu với Khâm Y, Sa Âu Sa, Di Nô Hùng 8 người.
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

LV NPC: 105, 105, 105
Agi NPC:

Lưu ý:Các bạn đánh đến trận nào mà giống như trong ảnh mình post thì dừng lại để bot.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.Âm Dương 4 con
(LV trung bình: 149,5)
Code:
0 WarpPortal 9
1 S.Click 1
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99
Tên Q: phản loạn âm dương sư .
Điều kiện nhiệm vụ: lv. 25, trong quân đoàn từ 2 đến 5 người tổ chức đội.
Địa điểm: Dự Châu, Đổng Tước Đài.
Vật phẩm có được: vật tư quân đoàn tăng nhiều, âm dương quỉ diện (trí + 27, nhanh nhẹn + 2, lv. 99).
Nội dung nhiệm vụ:
Ta đến Dự Châu Diệp Thành tại Đổng Tước Đài đối thoại với Tào Phi, đồng ý giúp đỡ.
Đến Ngụy Quốc Tà Mã Đài đối thoại với Ti Di Hô, đồng ý giúp đỡ.
Đến Ngụy Quốc động Hải Tặc, trong động trước tiên ta đối thoại với Khảo Lỗ và vào chiến đấu với Thái Thái, Do Y, Khảo Lỗ, U Quỉ 7 người.
Thắng lợi trong động đối thoại tiếp với Mễ Na và vào chiến đấu với Hy Đới, Mễ Na, Minh Quỉ 8 người.
Thắng lợi trong động đối thoại tiếp với Na Âu và vào chiến đấu với Đô Chi Linh Hồ, Na Âu, Tô Nô Xà 8 người.
Thắng lợi trong động đối thoại tiếp với Na Giai Đề.
Ta vào Thông Độ phía sau Na Giai Đề, trong Thông Độ theo thứ tự ta liên tục chiến đấu 25 trận với Tô Nô Xà, Di Nô Hùng, U Quỉ, Minh Quỉ.
Thắng lợi đối thoại với Sa Âu Sa và vào chiến đấu với Khâm Y, Sa Âu Sa, Di Nô Hùng 8 người.
Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ.

LV NPC: 110, 110, 109, 109
Agi NPC:

Lưu ý:Các bạn đánh đến trận nào mà giống như trong ảnh mình post thì dừng lại để bot.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.4 con Heo
(LV trung bình: 178)
Code:
0 WarpPortal 3
1 Confirm
0 S.Click 8
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99

Tên nv: Con đường của thợ săn
ĐKNV: không
Địa điểm : Làng Tây Đô Di .
Vật phẩm: điểm exp+ cntt
Nội dung nhiệm vụ:
1.Đến Làng tây đô di tại phổ hộ đốí thoại Thôn Nhân.
2.Đến núi Áo Lạp đối thoại vào chiến đấu với 2 con gấu lĩnh Nam
3. Đến Tỷ Lao khắc 422 ;395 vào chiến đấu với 3 con đại thủy lộc
4.Đến rừng việt thường 2209 ;1015 vào chiến đấu với heo 4 con.
5. Đên chỗ có thỏ va nai( Tỷ Lao khắc ) kiếm thịt thú 5 cái về cho Mã cô nương
thì hoàn thành nv.

LV NPC: 138, 138, 138, 138
Agi NPC:


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x622.Hết exp Q [b]4 con heo,thì các bạn quay lại bot Q lữ bố 4 màu

THE END

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 39
Join date : 25/09/2010

Xem lý lịch thành viên http://tsonline.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết